นายอนงค์  การุณรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 094-9566803

087-4486802

 

ที่อยู่ 99 หมู่ 12

ตำบลนาส่วง  อำเภอเดชอุดม

จังหวัดอุบลราชธานี 34160

โทร/แฟกซ์  045-950493

แผนพัฒนาท้องถิ่น

สถิติเว็บไซต์

396898
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ล่าสุด
เดือนนี้
เดือนล่าสุด
ทั้งหมด
166
183
742
393949
3904
8823
396898

Your IP: 34.230.9.187
Server Time: 2022-01-19 16:35:29
**องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ , เงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผุู้สูงอายุตามประเพณี ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2560 (รับเงินตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560) ***** OSCC 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง เบอร์โทร.045 421174 หรือทางwww.facebook.com/profile.php?id=100005715616229 องค์การบริหารส่วนตำบล นาส่วง*****
องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วงพร้อมด้วยพนักงานข้าราชการและลูกจ้างร่วมกิจกรรมเเสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฎิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยพร้อมเพรียงกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง

ประวัติความเป็นมา

                                                                      

 

ประวัติความเป็นมา

 

คำว่า"นาส่วง" หมายถึงการบุกเบิกที่ป่าเป็นที่นาโดยการถากถางในลักษณะแข่งขันกัน ช่วงชิงกันใครมีความสามารถมากก็จะได้ที่มากคือ สวงกัน เส็งกัน แข่งกันเอาที่นา โดยมีกำนันในอดีตดังนี้

นายเพื่อย กิตติราช

นายสีทา วิชชา

นายสถิตย์ ตระนันท์

นายทา แสนทวีสุข

นายขน ศรีพันธ์

นายธงชัย อังคณา

นายนิวัฒน์ ไชยวงศ์  

นายอนงค์ การุณรัตน์   คนปัจจุบัน

พื้นที่ 

ตำบลนาส่วงเป็นตำบลหนึ่งในจำนวน 16 ตำบลของอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งอยู่ระหว่าง ตำบลศรีไค และตำบลป่าโมง ระยะห่างจากจังหวัดอุบลราชธานีประมาณ 20 กม. ระยะห่างจากอำเภอ 20 กม.

 

เขตพื้นที่ 

ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนาดี กิ่งอำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลป่าโมง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลนาเยีย กิ่งอำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

อาชีพ

อาชีพหลัก: ทำนา
อาชีพเสริม: ปลูกพืชผักและเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ ข้าวโพด, ถั่วสลิง, ถั่วฝักยาว, พริก, แตงกว่า, เลี้ยงสุกร, เลี้ยงไก่, เลี้ยงปลา

 

สาธารณูปโภค 

จำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้ในเขต อบต. 1,152 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 95.00 จำนวนบ้านที่มีโทรศัพท์ 50 หลังคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ของจำนวนหลังคาเรือน

 

การเดินทาง 

ระหว่างเส้นทางจังหวัดอุบลราชธานี ไป อำเภอเดชอุดม ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 25 กม. ห่างจากอำเภอเดชอุดม 22 กม

 

แผนที่ตั้งหน่วยงาน อบต.นาส่วง

 

เบอร์ติดต่อ

เบอร์โทร: 045- 950493  Fax:045-950493

 

ที่ตั้ง 99 หมู่12 บ้านโนนจิก ตำบลนาส่วง อำเภิเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://goo.gl/maps/4dgcSAMBnaRmqLf27