นายอนงค์  การุณรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 094-9566803

087-4486802

 

ที่อยู่ 99 หมู่ 12

ตำบลนาส่วง  อำเภอเดชอุดม

จังหวัดอุบลราชธานี 34160

โทร/แฟกซ์  045-950493

แผนพัฒนาท้องถิ่น

สถิติเว็บไซต์

396886
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ล่าสุด
เดือนนี้
เดือนล่าสุด
ทั้งหมด
154
183
730
393949
3892
8823
396886

Your IP: 34.230.9.187
Server Time: 2022-01-19 16:04:28
**องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ , เงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผุู้สูงอายุตามประเพณี ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2560 (รับเงินตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560) ***** OSCC 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง เบอร์โทร.045 421174 หรือทางwww.facebook.com/profile.php?id=100005715616229 องค์การบริหารส่วนตำบล นาส่วง*****
องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วงพร้อมด้วยพนักงานข้าราชการและลูกจ้างร่วมกิจกรรมเเสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฎิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยพร้อมเพรียงกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง

กองคลัง

      

          นายทรงศักดิ์  แก้วดา
             ปลัด อบต.นาส่วง

นางอาภรณ์  บุญทา
รองปลัด อบต.นาส่วง


     นายชนะวิชญ์  อนันกาญจน์กุล        ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

                      นางสุดารัตน์  พามาดี                  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

                                                                                 นางแสงดา  นาสวน 
  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

             นางสาวกาญจนา  วงษ์มาเกษ        จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน  


                     นางสาวฐิติพร คุณสมบัติ
       ผช.จพง.การเงินและบัญชี 

   
         
 นางวันเพ็ญ  จุลลัง                          ผช.เจ้าพนักงานธุรการ                         

นายสุนทร จิตรักษ์ 
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ

                    นางสาวจงรัก  บุญถม                 ผช.นักวิชาการจัดเก็บรายได้