นายอนงค์  การุณรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แผนพัฒนาท้องถิ่น

สถิติเว็บไซต์

354435
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ล่าสุด
เดือนนี้
เดือนล่าสุด
ทั้งหมด
36
162
1259
351938
1420
9503
354435

Your IP: 3.236.122.9
Server Time: 2021-05-08 06:24:21
**องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ , เงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผุู้สูงอายุตามประเพณี ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2560 (รับเงินตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560) ***** OSCC 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง เบอร์โทร.045 421174 หรือทางwww.facebook.com/profile.php?id=100005715616229 องค์การบริหารส่วนตำบล นาส่วง*****

กองคลัง

      

          นายทรงศักดิ์  แก้วดา
             ปลัด อบต.นาส่วง

นางอาภรณ์  บุญทา
รองปลัด อบต.นาส่วง


     นายชนะวิชญ์  อนันกาญจน์กุล        ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

                      นางสุดารัตน์  พามาดี                  เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

                                                                                 นางแสงดา  นาสวน 
  นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

             นางสาวกาญจนา  วงษ์มาเกษ        จพง.การเงินและบัญชีชำนาญงาน  


                     นางสาวฐิติพร คุณสมบัติ
       ผช.จพง.การเงินและบัญชี 

   
         
 นางวันเพ็ญ  จุลลัง                          ผช.เจ้าพนักงานธุรการ                         

นายสุนทร จิตรักษ์ 
ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ

                    นางสาวจงรัก  บุญถม                 ผช.นักวิชาการจัดเก็บรายได้