นายอนงค์  การุณรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แผนพัฒนาท้องถิ่น

สถิติเว็บไซต์

354450
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ล่าสุด
เดือนนี้
เดือนล่าสุด
ทั้งหมด
51
162
1274
351938
1435
9503
354450

Your IP: 3.236.122.9
Server Time: 2021-05-08 07:11:45
**องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ , เงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผุู้สูงอายุตามประเพณี ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2560 (รับเงินตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560) ***** OSCC 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง เบอร์โทร.045 421174 หรือทางwww.facebook.com/profile.php?id=100005715616229 องค์การบริหารส่วนตำบล นาส่วง*****

ส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

        
       จ.ส.อ.เสถียรชัย  อรุณโรจน์
               ปลัด อบต.นาส่วง

นางอาภรณ์  บุญทา
รองปลัด อบต.นาส่วง

      
           นางกัณหา นิตยารส
ผู้อำนวยการศึกษาและวัฒนธรรม

        
       นางณัฐปภัสร์ กล่อมเสียง
            นักวิชาการศึกษา 

                         นางปราณี   คุณสมบัติ          ครู

    ศพด.บ้านโนนจิกโนนจิก 

                       นางสาวรัชนี  สุวรรณกูฏ                                    ครู

            ศพด.บ้านโนนกระแต 

          

            นางจามจุรี  อิทธิสอน               ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 


        นางสาวณัฐณิญา  มิชารี                              ครูผู้ดูแลเด็ก                              ศพด.บ้านโนนจิก

         
        นางชัญญานุญ  การุณรัตน์                                ครู                                        ศพด.บ้านโนนจิก