นายอนงค์  การุณรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แผนพัฒนาท้องถิ่น

สถิติเว็บไซต์

354464
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ล่าสุด
เดือนนี้
เดือนล่าสุด
ทั้งหมด
65
162
1288
351938
1449
9503
354464

Your IP: 3.236.122.9
Server Time: 2021-05-08 08:04:38
**องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ , เงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผุู้สูงอายุตามประเพณี ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2560 (รับเงินตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560) ***** OSCC 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง เบอร์โทร.045 421174 หรือทางwww.facebook.com/profile.php?id=100005715616229 องค์การบริหารส่วนตำบล นาส่วง*****
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาส่วง ประจำปี 2564 เขียนโดย nasuang 8
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่3/63 พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2564 เขียนโดย nasuang 75
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เขียนโดย nasuang 123
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง เขียนโดย nasuang 216
ข้อมูลสรุปผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ปี 2562 เขียนโดย nasuang 262
ข้อมูลแผนการดำเนินงานประจำปีของหน่วยงานพร้อมรายละเอียด เขียนโดย nasuang 270
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2ครั้งที่ 2/2562 มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564) เขียนโดย nasuang 295
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง ประจำปีงบประมาณ 2560 เขียนโดย nasuang 358
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วงว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 เขียนโดย nasuang 414
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์/ร้องทุกข์ เขียนโดย nasuang 379