นายอนงค์  การุณรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 094-9566803

087-4486802

 

ที่อยู่ 99 หมู่ 12

ตำบลนาส่วง  อำเภอเดชอุดม

จังหวัดอุบลราชธานี 34160

โทร/แฟกซ์  045-950493

แผนพัฒนาท้องถิ่น

สถิติเว็บไซต์

396884
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ล่าสุด
เดือนนี้
เดือนล่าสุด
ทั้งหมด
152
183
728
393949
3890
8823
396884

Your IP: 34.230.9.187
Server Time: 2022-01-19 15:57:46
**องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ , เงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผุู้สูงอายุตามประเพณี ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2560 (รับเงินตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560) ***** OSCC 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง เบอร์โทร.045 421174 หรือทางwww.facebook.com/profile.php?id=100005715616229 องค์การบริหารส่วนตำบล นาส่วง*****
องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วงพร้อมด้วยพนักงานข้าราชการและลูกจ้างร่วมกิจกรรมเเสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฎิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยพร้อมเพรียงกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง

ประกาศ เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง

ป้ายประกาศ

รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการประชาชน (Citizen Feedback)

เนื้อหาอื่นๆ...

  1. ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
  2. คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจการตัดสินใจ ในการพิจารณาสั่งอนุญาต อนุมัติ หรือปฏิบัติราชการในเรื่องที่ให้บริการประชาชน
  3. คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจการตัดสินใจในการพิจารณาสั่งอนุญาต อนุมัติ งานบริการเกี่ยวกับซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง
  4. รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  5. ประกาศแงค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี