นายอนงค์  การุณรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 094-9566803

087-4486802

 

ที่อยู่ 99 หมู่ 12

ตำบลนาส่วง  อำเภอเดชอุดม

จังหวัดอุบลราชธานี 34160

โทร/แฟกซ์  045-950493

แผนพัฒนาท้องถิ่น

สถิติเว็บไซต์

396902
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ล่าสุด
เดือนนี้
เดือนล่าสุด
ทั้งหมด
170
183
746
393949
3908
8823
396902

Your IP: 34.230.9.187
Server Time: 2022-01-19 16:48:29
**องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ , เงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผุู้สูงอายุตามประเพณี ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2560 (รับเงินตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560) ***** OSCC 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง เบอร์โทร.045 421174 หรือทางwww.facebook.com/profile.php?id=100005715616229 องค์การบริหารส่วนตำบล นาส่วง*****
องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วงพร้อมด้วยพนักงานข้าราชการและลูกจ้างร่วมกิจกรรมเเสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฎิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยพร้อมเพรียงกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง

ฝ่ายนิติบัญญัติ

สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง

 
นายเต็ม  พามาดี
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายวิรัตน์   กาละ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล 

 
               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       นายทรงศักดิ์  แก้วดา
           เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 

สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล

 
              นายวิษณุ  จุลลัง
            สมาชิก อบต. หมู่ 2
             นายสมพร  มีทองขาว
            สมาชิก อบต. หมู่ 4

            นายสายันต์  โลกัน
            สมาชิก อบต. หมู่ 4

               นายจันทร  ธุรี
            สมาชิก อบต. หมู่ 5
              นายประดิษฐ์  โมหา
              สมาชิก อบต. หมู่ 5

          นายไชยันต์  บุญเหลือ
            สมาชิก อบต. หมู่ 6

          นายวิชอบ  วงศ์ศรี
          สมาชิก อบต. หมู่ 6

         นายประวัติ  แก้วประดับ
            สมาชิก อบต. หมู่ 7

            นายทองแสง  คันที
            สมาชิก อบต. หมู่ 8

         

 

               นายบุญนุ่ม  ศิริ
           สมาขิก อบต. หมู่ 8


        นางบุญมา  ประเสริฐบุญ
           สมาชิก อบต. หมู่ 9

            นายไมตรี  ถิ่นงาม
           สมาชิก อบต. หมู่ 9

              นายคำ  พงษ์พื้น
           สมาชิก อบต. หมู่ 11

                  นายอุดร  ธุรี
             สมาชิก อบต. หมู่ 11

             นายสุพล  กรงาม
           สมาชิก อบต. หมู่ 12

          นายประสิทธิ์  บุญเลิศ
          สมาชิก อบต. หมู่ 12