นายอนงค์  การุณรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แผนพัฒนาท้องถิ่น

สถิติเว็บไซต์

354463
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ล่าสุด
เดือนนี้
เดือนล่าสุด
ทั้งหมด
64
162
1287
351938
1448
9503
354463

Your IP: 3.236.122.9
Server Time: 2021-05-08 08:04:04
**องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ , เงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผุู้สูงอายุตามประเพณี ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2560 (รับเงินตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560) ***** OSCC 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง เบอร์โทร.045 421174 หรือทางwww.facebook.com/profile.php?id=100005715616229 องค์การบริหารส่วนตำบล นาส่วง*****

สำนักงานปลัด

 

 

 

      

         นายทรงศักดิ์  แก้วดา                         ปลัดอบต. นาส่วง

      
            นางอาภรณ์  บุญทา
           รองปลัดอบต. นาส่วง

      

นางอภิญญา  ศรีพันธ์
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวสมัยพี  คันที
นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนชำนาญการ

                   นายสุชาติ  ดีเจริญ           นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

                    นางสาวนรรัตน์   ปาวะรีย์        นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

    
         นางสาววนิดา  สารภูมิ         
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ   

 

  จ่าเอกธนภัทร   วงษ์มาเกษ  เจ้าพนักงานป้องกันบรรเทาและสาธารณภัยปฎิบัติงาน

      นางวันดี  กานัง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

          นายสิทธิโชค   ชมอ่อน         ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

         นายสุกรี   แก้วประกอบ     ผช. นักพัฒนาชุมชน

  นางสาวรินนา   ประดับศรี    ผช.จพง. ธุรการ 

 

 

                    นางสาวพัชรี  คุณสมบัติ            ผช. จพง.ธุรการ           

                นายปรีชา   คำพะทา              ผช. เจ้าพนักงานป้องกันแลบรรเทาสาธารณภัย

                                                                   นางสวอรนุช   ตาลหอม            ผช. นักทรัพยากรบุคคล
นายสมาน  ตันสุ
พนักงานตกแต่งสวน
นายชาตรี   บุตรตา
พนง. ขับรถเครื่องจักรกล    ขนาดเบา 
นายสมพิศ   มีทองขาว
พนง. ขับรถยนต์

นางทองทิพย์  สมัด
คนครัว