นายอนงค์  การุณรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 094-9566803

087-4486802

 

ที่อยู่ 99 หมู่ 12

ตำบลนาส่วง  อำเภอเดชอุดม

จังหวัดอุบลราชธานี 34160

โทร/แฟกซ์  045-950493

แผนพัฒนาท้องถิ่น

สถิติเว็บไซต์

396892
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ล่าสุด
เดือนนี้
เดือนล่าสุด
ทั้งหมด
160
183
736
393949
3898
8823
396892

Your IP: 34.230.9.187
Server Time: 2022-01-19 16:22:37
**องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ , เงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผุู้สูงอายุตามประเพณี ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2560 (รับเงินตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560) ***** OSCC 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง เบอร์โทร.045 421174 หรือทางwww.facebook.com/profile.php?id=100005715616229 องค์การบริหารส่วนตำบล นาส่วง*****
องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วงพร้อมด้วยพนักงานข้าราชการและลูกจ้างร่วมกิจกรรมเเสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฎิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยพร้อมเพรียงกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง
26-04-2564
ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลนาส่วง ประจำปี 2564
27-11-2563
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่3/63 พิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ปี 2564
12-06-2563
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล
25-11-2562
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง
19-06-2562
ข้อมูลสรุปผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ปี 2562
19-06-2562
ข้อมูลแผนการดำเนินงานประจำปีของหน่วยงานพร้อมรายละเอียด
15-05-2562
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่2ครั้งที่ 2/2562 มีมติเห็นชอบร่างแผนพัฒนา ท้องถิ่น(พ.ศ.2561-2564)
13-11-2561
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง ประจำปีงบประมาณ 2560
รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง ประจำปีงบประมาณ 2560

   

Read more
13-11-2561
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วงว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561
13-11-2561
คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์/ร้องทุกข์