นายอนงค์  การุณรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แผนพัฒนาท้องถิ่น

สถิติเว็บไซต์

304428
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ล่าสุด
เดือนนี้
เดือนล่าสุด
ทั้งหมด
123
81
608
303167
2203
1509
304428

Your IP: 3.216.79.60
Server Time: 2020-11-28 17:15:55
**องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ , เงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผุู้สูงอายุตามประเพณี ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2560 (รับเงินตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560) ***** OSCC 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง เบอร์โทร.045 421174 หรือทางwww.facebook.com/profile.php?id=100005715616229 องค์การบริหารส่วนตำบล นาส่วง*****
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 4 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง เขียนโดย nasuang 0
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2563 ครั้งที่ 3 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง เขียนโดย nasuang 0
รายงานประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่3/2563 พิจารณาร่างข้อบัญยัติรายจ่าย ปี 2564 เขียนโดย nasuang 1
ประกาศการใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เขียนโดย nasuang 10
ประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2563 วันที่ 25 ก.ย.2563 พิจารณาอนุมัติกันเงิน งบประมาณ จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน เขียนโดย nasuang 9
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 37/2563 เขียนโดย nasuang 13
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง เรื่อง การขยายกำหนดเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2563 เขียนโดย nasuang 19
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อจัดจ้างดเป็นพนักงานจ้างภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (สังกัดกองช่าง) และตำแหน่ง ผู้ดูแลเด็ก เขียนโดย nasuang 21
ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3/63 ครั้งที่ 4 วันที่ 27 สิงหาคม 2563 -พิจารณาร่างข้อบัญยัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ขั้นแปรญัตติ และลงมติเห็นชอบ) เขียนโดย nasuang 20
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 33/2563 เขียนโดย nasuang 20