นายอนงค์  การุณรัตน์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

โทร 094-9566803

087-4486802

 

ที่อยู่ 99 หมู่ 12

ตำบลนาส่วง  อำเภอเดชอุดม

จังหวัดอุบลราชธานี 34160

โทร/แฟกซ์  045-950493

แผนพัฒนาท้องถิ่น

สถิติเว็บไซต์

374406
วันนี้
เมื่อวาน
อาทิตย์นี้
อาทิตย์ล่าสุด
เดือนนี้
เดือนล่าสุด
ทั้งหมด
77
244
532
372590
532
6373
374406

Your IP: 34.204.180.223
Server Time: 2021-08-03 04:36:07
**องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , ขึ้นทะเบียนรับเบี้ยความพิการ , เงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผุู้สูงอายุตามประเพณี ตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2560 (รับเงินตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560) ***** OSCC 1300 ศูนย์ช่วยเหลือสังคมองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง เบอร์โทร.045 421174 หรือทางwww.facebook.com/profile.php?id=100005715616229 องค์การบริหารส่วนตำบล นาส่วง*****
องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วงพร้อมด้วยพนักงานข้าราชการและลูกจ้างร่วมกิจกรรมเเสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฎิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอรัปชั่น โดยพร้อมเพรียงกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง
แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง เรื่อง การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง เขียนโดย nasuang 11
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการท้องถิ่น เขียนโดย nasuang 5
ป้ายประกาศ เขียนโดย nasuang 10
รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการประชาชน (Citizen Feedback) เขียนโดย nasuang 17
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง เรื่อง บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เขียนโดย nasuang 17
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจการตัดสินใจ ในการพิจารณาสั่งอนุญาต อนุมัติ หรือปฏิบัติราชการในเรื่องที่ให้บริการประชาชน เขียนโดย nasuang 9
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง เรื่อง การมอบอำนาจของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ให้รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจการตัดสินใจในการพิจารณาสั่งอนุญาต อนุมัติ งานบริการเกี่ยวกับซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง เขียนโดย nasuang 9
รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เขียนโดย nasuang 9
ประกาศแงค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง เรื่อง ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี เขียนโดย nasuang 19
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เขียนโดย nasuang 29