Hot News :
กองการศึกษา

นางกัณหา นิตยารส

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
มือถือ 086-0130490

 


พนักงานส่วนตำบล

นางณัฐปภัสร์ กล่อมเสียง

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
มือถือ 087-8693078

 


ข้าราชการครู

นางปราณี คุณสมบัติ

ครูชำนาญการ
หน.ศพด.บ้านโนนกระแต
มือถือ 090-0941918

นางสาวรัชนี สุวรรณกูฎ

ครูชำนาญการ
หน.ศพด.บ้านโนนจิก
มือถือ 094-5345217

นางชัญญานุช การุณรัตน์

ครูชำนาญการ
ศพด.บ้านโนนกระแต
มือถือ 080-0045786

 


พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวจามจุรี อินทิสอน

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาวณัฎฐณิญา มิชารี

ผู้ช่วย หน.ศพด.บ้านโนนกระแต

นางสาวมลฤดี เคหารมย์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวกานต์พิชชา ตันสุ

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

นางสาวพรนิภา ไชโย

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

นางสาวสกลวรรณ ไชโย

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

นางสาวกัลยาณี สมัด

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

นางพิกุลทอง แก้วประกอบ

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก

นางผ่องพิศ ละออเหล่า

แม่บ้าน ศพด.บ้านโนนกระแต

นางหนูทอง พหุนันต์

แม่บ้าน ศพด.บ้านโนนจิก

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ