Hot News :
กองช่าง

นายธีระชัย บัวภาเรือง

ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ 064-5165295

 


พนักงานส่วนตำบล

- ว่าง -

นายช่างโยธา (ปง./ชง.)

 


พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายมงคลศักดิ์ ขันธวัตร

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายทนงศักดิ์ มะโร

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายดุสิต บุญทา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายใหม่ ขันธวัติ

คนงานทั่วไป

นายศรีคร อำพันธ์

คนงานทั่วไป

นายฤทธิพร ชมอ่อน

คนงานทั่วไป

นายสมบูรณ์ พงษ์มณี

จ้างเหมาบริการ

นายสุรศักดิ์ ทำบึงการ

จ้างเหมาบริการ

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ