Hot News :
หัวหน้าส่วนราชการ

จ่าสิบเอกวรวิทย์ จดจำ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 086-8687788

นางอาภรณ์ บุญทา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 082-8757078

 


ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย

นางอภิญญา ศรีพันธ์

หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 090-2608879

นายชนะวิชญ์ อนัญกาญจน์กุล

ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 094-0202076

นายธีระชัย บัวภาเรือง

ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ 064-5165295

นางกัณหา นิตยารส

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
มือถือ 086-0130490

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ