Hot News :
คณะผู้บริหารองค์การบริหาร

นายสมพร มีทองขาว

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 093-8607394

นายวรรณสิทธิ์ แก้วคำสอน

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 096-9346545

นายอุดร ธุรี

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 062-1245469

นายคำ พงษ์พื้น

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 094-2213319


หัวหน้าส่วนราชการ

จ่าสิบเอกวรวิทย์ จดจำ

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 086-8687788

นางอาภรณ์ บุญทา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 082-8757078

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ