Hot News :

ข่าวกิจกรรม

 แจ้งเบาะแส/พบเบาะแสการทุจริตมิชอบ โปรดแจ้ง..ศูนย์ต่อต้านการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง โทร 045-950493
5 ธันวาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วงนำโดยคณะผู้บริหาร ท่านปลัด ท่านรองปลัด หัวหน้าส่วนราชการร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรและถวายพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม ณ มลฑลพิธีหอประชุมอำเภอเดชอุดม
ร่วมถวายลงนามและสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ข้าพระพุทธเจ้าองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง
1 ธันวาคม 2565 ประชาคมโครงการขยะเปียก หมู่ที่ 2,4 ณ ศาลาประชาคม หมู่ 4
30 พฤศจิกายน 2565 จากวันที่พากเพียร สู่วัยเกษียณที่ภาคภูมิ ถึงช่วงเวลาที่แม่ครูต้อยได้เกษียณได้พักผ่อนตลอดระยะเวลาที่ตรากตรำทำงานมาหลายปี..เป็นความทรงจำดีๆที่ทุกคนจะคิดถึงแม่ครูต้อยขอให้แม่ครูต้อยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสดชื่นสดใสในวัยเกษียณนะค่ะ..งานเลี้ยงส่งแม่ครูต้อย
30 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง นำโดย ท่านนายกสมพร มีทองขาว และคณะผูบริหาร,ท่านปลัด,รองปลัด,หัวหน้าส่วนราชการ,ลูกจ้าง อบต.นาส่วงทุกท่าน ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day ทำความสะอาดรอบ อบต.หน้าส่วง
ประกวดธิดากาชาดอำเภอเดชอุดม ประจำปี 2565 ขอบคุณคุณครูจอยคนสวยที่เป็นตัวเเทนของชาวของ อบต.นาส่วง ขอบคุณท่านนายกสมพร มีทองขาว และคณะผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนในทุกๆกิจกรรม ที่ขาดไม่ได้ขอบคุณกองเชียร์ที่มาอยู่มาให้กำลังใจน้องจอยและอยู่ด้วยกันจนดึก
ผ่านไปอย่างสนุกสนานสำหรับการประกวด"หนุ่มสาวท้องที่ท้องถิ่นขวัญใจเดชอุดม" ประจำปี 2565 ขอบพระคุณท่านนายกสมพร มีทองขาว และคณะผู้บริหารที่ให้การสนับสนุนในทุกๆกิจกรรม ขอบคุณกองเชียร์ อบต.นาส่วงที่จัดเต็มคาราเบล ขอบคุณน้องเจมส์กับน้องเต้ที่จัดเต็มให้กองเชียร์ได้สนุกสนานด้านล่างเวทีปีหน้าว่ากันใหม่จร้าา
ผ่านไปด้วยดีสำหรับรอบแรกธิดากาชาด น้องครูจอย อบต.นาส่วงส่งเข้าประกวด รอบสุดท้าย 29 พฤศจิกายน 2565 รอบตัดสินมาในชุดไทยอิสานมาร่วมเชียร์และร่วมให้กำลังใจกันเยอะๆนะค่ะ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี เชิญชวนพนักงานส่วนตำบลและประชาชนในเขต อบต.นาส่วง จัดทำถังขยะอินทรีย์หรือขยะเปียกในครัวเรือน
การประชุมประชาคมและคัดเลือกแกนนำเพื่อจัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.นาส่วง เวลา 09.30 น. ณ ตลาดสดบ้านเสาเล้า
วันที่ 23 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วงนำโดย นายสมพร มีทองขาว นายก อบต.นาส่วง ร่วมทำบุญทอดกฐิน ณ วัดป่าพนาวัลย์
23 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วงร่วมถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ มณฑลพิธีพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5

ขอความร่วมมือเฝ้าระวังโรคฉี่หนู (เลปโตสไปโรซีส) และเมลลิออยโดซีสครับ ดังนี้ 1. หากท่านลงจุดน้ำท่วม หรือแช่น้ำนานๆ หากกลับไปแล้ว ป่วย มีไข้สูง อาจมีอาการปวดกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะโคนขา หรือน่องขา หรือตาแดง หรือมีฝีหนองตรมร่างกาย ขอให้รีบพบแพทย์/ จนท.สาธารณสุข ทันที และแจ้งประวัติลงลุยน้ำท่วมให้ จนท. ไม่ควรเกิน 2 วัน เพื่อตรวจวินิจฉัยและรักษา (หากเป็นโรคฉี่หนู /เมลิออยด์ ปล่อยไว้นานไม่รักษาอาจทำให้ตับและไตวาย หรือติดเชื้อ ถึงเสียชีวิตได้) 2. เน้นย้ำ จนท. หากมีบาดแผล ให้ปิดแผลให้สนิท งดลงจุดน้ำท่วมก่อน งดเเช่น้ำนานๆ หากจำเป็นขึ้นมาจากน้ำรีบฟอกสบู่ อาบน้ำออกทันที และเฝ้าระวังอาการตนเองทุกวันในช่วง 1-2 เดือน อย่าลืมสวมรองเท้าบูทยาวลงน้ำด้วยนะครับ (ช่วงนี้น้ำเริ่มเน่าบางจุด อาจมีเชื้อฉี่หนูและเมลิออยด์ หรือเชื้อโรคอื่นๆที่มากับน้ำได้) หากมีอาการป่วย เข้ารับการรักษาได้ที่ รพ/ รพ.สต. หรือหน่วยปฐมพยาบาลได้ทุกแห่ง ด้วยความห่วงใยทุกท่านครับ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

13 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วงร่วมพิธีวางพวงมาลาฯ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมอำเภอเดชอุดม

เช้าวันนี้องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วงร่วมกิจกรรมในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ลานว่าที่การอำเภอเดชอุดม

8 เมษายน 2565 โครงการ อบต.นาส่วงสัญจร ประจำปี 2565 (ประชาคมหมู่บ้าน) นำโดย นายสมพร มีทองขาว นายกอบต.นาส่วง พร้อมทีมคณะผู้บริหาร ท่านประธานสภา, รองประธานสภา, ท่านปลัด,หัวหน้าส่วนราชการ,เจ้าหน้าที่ และพนักงาน อบต.นาส่วง ได้ออกประชาคม ณ ศาลาประชาคม บ้านโนนจิก หมู่ 12 เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของชาวบ้านและแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องงานสวัสดิการชุมชน งานสาธารณสุข และออกบริการจัดเก็บภาษีภายในหมู่บ้าน ขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และพี่น้องชาวบ้านโนนจิกทุกท่านค่ะ

7 เมษายน 2565 โครงการ อบต.นาส่วงสัญจร ประจำปี 2565 (ประชาคมหมู่บ้าน) นำโดย นายสมพร มีทองขาว นายกอบต.นาส่วง พร้อมทีมคณะผู้บริหาร ท่านประธานสภา, รองประธานสภา, ท่านปลัด,หัวหน้าส่วนราชการ,เจ้าหน้าที่ และพนักงาน อบต.นาส่วง ได้ออกประชาคม ณ ศาลาประชาคม บ้านนาห้วยแคน หมู่ 9 เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของชาวบ้านและแนะนำให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องงานสวัสดิการชุมชน งานสาธารณสุข และออกบริการจัดเก็บภาษีภายในหมู่บ้าน ขอขอบคุณผู้ใหญ่บ้าน คณะกรรมการหมู่บ้าน และพี่น้องชาวบ้านนาห้วยแคนทุกท่านค่ะ

18 สิงหาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วงจัดกิจกรรมโครงการถนนสายวัฒนธรรม ประจำปี 2565 โดยมี นายนคร ศิริปริญญานันท์ นายอำเภอเดชอุดม เป็นประธานในพิธี ร่วมกับคณะผู้บริหาร สมาชิกภาองค์การบริหารส่วนตำบล/สภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการพนักงานองค์การบริหารส่วน/เทศบาล รวมทั้งผู้นำชุมชน ครู นักเรียนและประชาชนทั่วไป ร่วมกันตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนมีความสุขอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งเป็นการสืบทอดสัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป ณ วัดบ้านเสาเล้า

เริ่มต้นก่อนหน้า1234ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 4

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ