Hot News :

ข่าวกิจกรรม

อบต.นาส่วงขอประชาสัมพันธ์ "การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี" เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ในการคัดแยกขยะให้กับประชาชนในพื้นที่
อบต.นาส่วงออกพื้นที่สำรวจการขอรับถังขยะครัวเรือน ในหมู่บ้าน 9 หมู่บ้าน ระหว่างวันที่ 1 - 13 พย.66

 วันที่ 23 ตุลาคม 2566 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง นำโดย นายสมพร มีทองขาว นายก อบต.นาส่วงพร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการถวายพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2566 วันปิยมหาราช เพื่อแสดงความจงรักภักดีและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ มณฑลพิธีอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ลานหน้าสำนักงานกิ่งกาชาดอำเภอเดชอุดม

นำโดย นายสมพร มีทองขาวและคณะผู้บริหารหัวหน้าส่วนราชการและพนักงาน อบต.นาส่วงเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเดชอุดม
องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วงร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวัน นวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ณ ลานที่ว่าการอำเภอเดชอุดม
องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง นำโดย นายอุดร ธุรี รองนายก อบต.นาส่วงและท่านเลขานายก อบต.นาส่วง หัวหน้าส่วนราชการ นายธีระชัย บัวภาเรือง ผอ.กองช่าง และเจ้าหน้าที่จัดเก็บ ออกสำรวจและให้คำแนะนำโรงงานแปรรูปไม้ บ้านโนนกระแต หมู่ 11
 วันที่ 11 ตุลาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วงนำโดย นายสมพร มีทองขาว และคณะผู้บริหาร จ่าสิบเอกวรวิทย์ จดจำ ปลัด อบต.นาส่วงและพนักงาน อบต.นาส่วง ออกประชุมประชาคมการจัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต ณ ศาลาประชาคม บ้านเสาเล้า หมู 4
องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วงเข้าแถวเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย เป็นวันที่ระลึกโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460.
29 กันยายน 2566 ประชุมคณะกรรมการกองทุนหลักประกันแห่งชาติ อบต.นาส่วงและรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566
องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วงเข้าแถวเคารพธงชาติ เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย เป็นวันที่ระลึกโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2460.
องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วงนำโดย นายอุดร ธุรี รอง นายก อบต.นาส่วงและพนักงาน อบต.นาส่วง ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานฯ ณ เทศบาลเมืองเดชค่ะ
วันที่ 13 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วงร่วมกับ รพสต.นาส่วง โรงเรียนบ้านเสาเล้า วัดป่าพนาวัลย์ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมลงนาม MOU โครงการ วัด ประชารัฐ สร้างสุข ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไปคณะกรรมการตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี พ.ศ.2566 เข้าตรวจประเมินฯ อบต.นาส่วง
มาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 19 - 29 กันยายน 2566อบต.นาส่วงดำเนินการออกพ่นน้ำยากำจัดยุงลาย ภายในหมู่บ้าน วัด โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ในเขตพื้นที่
องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วงร่วมกับโรงเรียนบ้านเสาเล้าได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ภายในเขต อบต.นาส่วง ตามโครงการหมู่บ้านปลอดยุงลาย ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง
เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 10

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ