Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

วันที่ 15 มิถุนายน 2565 อบต.นาส่วง จัดกิจกรรมการรณรงค์ในวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN dengue day) โดยการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ ของ อบต.นาส่วง กำจัดแหล่งน้ำขังและสิ่งสกปรกบริเวณรอบพื้นที่

จัดกิจกรรมการรณรงค์ในวันไข้เลือดออกอาเซียน (ASEAN dengue day) โดยการทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ ของ อบต.นาส่วง กำจัดแหล่งน้ำขังและสิ่งสกปรกบริเวณรอบพื้นที่

[ 15-06-2565 ] Hits:14

15 มิถุนายน 2565 การจัดการสิ่งแวดล้อมและกำจัดแหล่งเพราะพันธุ์ยุงลาย ในสำนักงานและบ้านตนเอง อบต.นาส่วง

 ขอเชิญชวนบุคลากรในหน่วยงาน และประชาชน ร่วมมือกันควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย เพื่อป้องกันการระบาดของโรคไข้เลือดออก ซึ่งเป็นภัยเงียบอันเกิดจากยุงลายเป็น

[ 14-06-2565 ] Hits:9

15 มิถุยายน 2565 การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2, 4, 6 และหมู่ที่ 12 ตั้งแต่วันที่ 13-14 มิถุนายน 2565 เพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในครัวเรือน เขตพื้นที่ อบต.นาส่วง

การประชุมประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2, 4, 6 และหมู่ที่ 12 ตั้งแต่วันที่ 13-14 มิถุนายน 2565 เพื่อรับฟังความคิดเห็น เรื่องการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในครัวเรือน เขตพื้นที่ อบต.นาส่วง

[ 14-06-2565 ] Hits:9

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 22/2565

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 21/2565 มาตรการด้านการป้องกันและให้ความช่วยเหลือจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

[ 14-06-2565 ] Hits:12

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

สวนอินทผลัมสดบ้านสวนชมทุ่ง

      สวนอินทผลัม (เนื้อเยื้อ) บ้านสวนชมทุ่ง เปิดให้ทุกคนเยี่ยมชมสวน และจำหน่ายอินทผลัมสด ผลไม้เพื่อสุขภาพ บริเวณหน้าสวน เดชอุดมพล่าซ่า และจัดส่งถึงบ้าน ราคากันเอง สวนอินทผลัม (เนื้อเยื้อ) บ้านสวนชมทุ่ง ตั้งอยู่ 15 หมู่ที่ 12 บ้านโนนจิก ตำบลนาส่วง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ติดต่อ คุณสมคิด โทร. 088-0766785 คุณสมพงษ์ โทร. 065-2750312

[ 01-02-2565 ] Hits:101

โรงเรียนบ้านเสาเล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาอุบลราชธานี เขต 5

      โรงเรียนบ้านเสาเล้า สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาอุบลราชธานี เขต 5 เปิดสอน ระดับอนุบาล 2 ถึง ระดับประถมศึกษา ชั้นปีที่ 6 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 บ้านเสาเล้า ตำบลนาส่วง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทร. 045-421170

[ 01-02-2565 ] Hits:57

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ