Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วงร่วมกับโรงเรียนบ้านเสาเล้าได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ภายในเขต อบต.นาส่วง ตามโครงการหมู่บ้านปลอดยุงลาย ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วงร่วมกับโรงเรียนบ้านเสาเล้าได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ภายในเขต อบต.นาส่วง ตามโครงการหมู่บ้านปลอดยุงลาย ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง

[ 18-08-2566 ] Hits:175

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วงร่วมกับ รพสต.นาส่วง โรงเรียนภายในเขตพื้นที่ อบต.นาส่วง อสม. และผู้นำชุมชน เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านปลอดยุลาย

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วงร่วมกับ รพสต.นาส่วง โรงเรียนภายในเขตพื้นที่ อบต.นาส่วง อสม. และผู้นำชุมชน เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านปลอดยุลาย เพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก และเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธีและเหมาะสม ณ โรงเรียนบ้านเสาเล้า

[ 17-08-2566 ] Hits:37

12 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่ม ณ หอประชุม อ.เดชอุดม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเดชอุดม

12 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง นำโดย นายสมพร มีทองขาว นายก อบต.นาส่วง และคณะผู้บริหาร ท่านปลัด ท่านรองปลัด และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะวางพานพุ่ม ณ หอประชุม อ.เดชอุดม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเดชอุดม

[ 12-08-2566 ] Hits:38

12 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ วัดเวตวันวิทยาราม

12 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง นำโดย นายอุดร ธุรี รองนายก อบต.นาส่วง หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานอบต.นาส่วง ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 ณ วัดเวตวันวิทยาราม

[ 12-08-2566 ] Hits:24

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

สวนอินทผลัมสดบ้านสวนชมทุ่ง

      สวนอินทผลัม (เนื้อเยื้อ) บ้านสวนชมทุ่ง เปิดให้ทุกคนเยี่ยมชมสวน และจำหน่ายอินทผลัมสด ผลไม้เพื่อสุขภาพ บริเวณหน้าสวน เดชอุดมพล่าซ่า และจัดส่งถึงบ้าน ราคากันเอง สวนอินทผลัม (เนื้อเยื้อ) บ้านสวนชมทุ่ง ตั้งอยู่ 15 หมู่ที่ 12 บ้านโนนจิก ตำบลนาส่วง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ติดต่อ คุณสมคิด โทร. 088-0766785 คุณสมพงษ์ โทร. 065-2750312

[ 01-02-2565 ] Hits:355

โรงเรียนบ้านเสาเล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาอุบลราชธานี เขต 5

      โรงเรียนบ้านเสาเล้า สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาอุบลราชธานี เขต 5 เปิดสอน ระดับอนุบาล 2 ถึง ระดับประถมศึกษา ชั้นปีที่ 6 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 บ้านเสาเล้า ตำบลนาส่วง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทร. 045-421170

[ 01-02-2565 ] Hits:305

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ