Hot News :

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

อบต.นาส่วง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เขต อบต.นาส่วง ตอบแบบสำรวจเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอย

อบต.นาส่วง ขออนุญาตประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่เขต อบต.นาส่วง ตอบแบบสำรวจเรื่องการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ได้ที่ https://me-qr.com/v5hhyR4w

[ 15-02-2567 ] Hits:35

ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและแสดงพลังความจงรักภักดีต่อสถาบันอันเป็นที่รักและเทิดทูนของพวกเราทุกคน

อบต.นาส่วง คณะบริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน ทุกท่าน ร่วมกิจกรรม ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและแสดงพลังความจงรักภักดีต่อสถาบันอันเป็นที่รักและเทิดทูนของพวกเราทุกคน โดยพร้อมกันบริเวณหน้าที่ทำการ อบต.นาส่วง และดำเนินการ ดังนี้ -จัดที่ลงนามถวายกำลังใจ -ประกาศเจตนารมณ์ชาวตำบลนาส่วง ดังนี้ ข้อ1 เราจะยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ข้อ2.จะเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

[ 15-02-2567 ] Hits:41

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 อบต.นาส่วงร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำควาสะอาดบริเวณ 2 ข้างทาง ถนนหมายเลข 24 สายเดชฯ - วารินฯ ช่วงบ้านม่วง ถึงบ้านโนนกระแต

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง นำโดยนายก อบต.นาส่วง คณะผู้บริหาร/ ปลัด /รองปลัด อบต.นาส่วงหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานส่วนตำบล อบต.นาส่วงร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำควาสะอาดบริเวณ 2 ข้างทาง ถนนหมายเลข 24 สายเดชฯ - วารินฯ ช่วงบ้านม่วง ถึงบ้านโนนกระแต เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

[ 13-02-2567 ] Hits:138

วันที่ 26 มกราคม 2567 อบต.นาส่วงออกสำรวจถังขยะเปียก หมู่ 9 และ 11

วันที่ 26 มกราคม 2567 อบต.นาส่วง พร้อมคณะทำงานและผู้บริหาร/ผู้นำชุมชน/อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ออกสำรวจถังขยะเปียก เพื่อขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงรุกแนวใหม่ RE-X-RAY หมู่ 9 และ 11

[ 26-01-2567 ] Hits:80

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

สวนอินทผลัมสดบ้านสวนชมทุ่ง

      สวนอินทผลัม (เนื้อเยื้อ) บ้านสวนชมทุ่ง เปิดให้ทุกคนเยี่ยมชมสวน และจำหน่ายอินทผลัมสด ผลไม้เพื่อสุขภาพ บริเวณหน้าสวน เดชอุดมพล่าซ่า และจัดส่งถึงบ้าน ราคากันเอง สวนอินทผลัม (เนื้อเยื้อ) บ้านสวนชมทุ่ง ตั้งอยู่ 15 หมู่ที่ 12 บ้านโนนจิก ตำบลนาส่วง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ติดต่อ คุณสมคิด โทร. 088-0766785 คุณสมพงษ์ โทร. 065-2750312

[ 01-02-2565 ] Hits:660

โรงเรียนบ้านเสาเล้า สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาอุบลราชธานี เขต 5

      โรงเรียนบ้านเสาเล้า สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศีกษาอุบลราชธานี เขต 5 เปิดสอน ระดับอนุบาล 2 ถึง ระดับประถมศึกษา ชั้นปีที่ 6 ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 บ้านเสาเล้า ตำบลนาส่วง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี 34160 โทร. 045-421170

[ 01-02-2565 ] Hits:509

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ