Hot News :

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง สมัยสามัญสมัยที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง

วันศุกร์, 10 กุมภาพันธ์ 2566 15:37
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง สมัยสามัญสมัยที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ