Hot News :

วันที่ 17 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วงร่วมกับ รพสต.นาส่วง โรงเรียนภายในเขตพื้นที่ อบต.นาส่วง อสม. และผู้นำชุมชน เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านปลอดยุลาย

วันพฤหัสบดี, 17 สิงหาคม 2566 15:05
วันที่ 17 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วงร่วมกับ รพสต.นาส่วง โรงเรียนภายในเขตพื้นที่ อบต.นาส่วง อสม. และผู้นำชุมชน เข้าร่วมโครงการหมู่บ้านปลอดยุลาย เพื่อลดอัตราการป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก และเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ในการควบคุมโรคไข้เลือดออกที่ถูกวิธีและเหมาะสม ณ โรงเรียนบ้านเสาเล้า

 

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ