Hot News :

วันที่ 18 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วงร่วมกับโรงเรียนบ้านเสาเล้าได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ภายในเขต อบต.นาส่วง ตามโครงการหมู่บ้านปลอดยุงลาย ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง

วันศุกร์, 18 สิงหาคม 2566 15:20
องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วงร่วมกับโรงเรียนบ้านเสาเล้าได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ภายในเขต อบต.นาส่วง ตามโครงการหมู่บ้านปลอดยุงลาย ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ