Hot News :

ขอประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ประจำเดือน มิถุนายน 2565 – กรกฎาคม 2565

วันพุธ, 10 สิงหาคม 2565 09:54

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง ได้จัดทำจดหมายข่าว  มิถุนายน 2565  – กรกฎาคม 2565 เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสาร การดำเนินกิจกรรม และภารกิจต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วงให้ประชาชนตลอดจนหน่วยงานต่างๆได้รับทราบ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง จึงขอประชาสัมธ์จดหมายข่าวมายังท่านเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับทราบทั่วกัน และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย        

 

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ