Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิกในการใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ e-document application program และบริการดูแลระบบตลอดปี

วันพุธ, 24 เมษายน 2567 09:42

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ