Hot News :

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสายการประชุมสภาฯ อบต.นาส่วง สมัยสามัญ สมัยที่ 4/2565

วันอังคาร, 06 ธันวาคม 2565 17:38

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ