Hot News :

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง เรื่อง มาตรการ"ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมาลจริยธรรม"ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันพุธ, 25 พฤษภาคม 2565 17:50

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ