Hot News :

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

วันจันทร์, 31 ตุลาคม 2565 17:06

องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง ได้จัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - พ.ศ. 2570) องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานีอำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อ่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงประชาสัมพันธ์ให้สาธารณะชนเพื่อทราบ โดยทั่วกัน

Media

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ